Odyoloji - Biruni Üniversitesi

Odyoloji  Vizyonumuz: Türk halkının işitme sağlığını korumak, geliştirmek, hizmet verdiğimiz her kişinin hayata tam anlamıyla katılması ve maksimum potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır.

  Misyonumuz: Bu alanda çalışacak güvenilir, teorik ve pratik bilgisi kuvvetli odyologlar yetiştirmek ve odyoloji bilimini daha tanınır hale getirmektir.

  Odyoloji, işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen bilim ve sağlık dalıdır. Bu bilim dalı, işitme ve denge bozukluklarının önlenmesi, işitme ve denge kaybı yaşayan bireylerin tanılanması, re/habilitasyon süreçlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsar.

  Biruni Üniversitesi Odyoloji Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 64 öğrencisi ile 4 yıllık lisans eğitimine başlamıştır. Bölüme sayısal puan türüyle öğrenci kabul edilir ve eğitim dili Türkçedir. Eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar “Odyolog” ünvanı almaya hak kazanırlar. Ülkemizde odyoloji eğitimi, yaklaşık 40 yıldır yüksek lisans ve doktora programları ile yürütülmekteydi. Ancak odyolog ihtiyacı yüksek lisans eğitimleri ile karşılanamayınca, 2011 yılından itibaren lisans eğitimleri açılmış, diğer sağlık meslek grupları ile beraber odyoloğun da meslek tanımı yapılmış, görev ve yetkileri yasal olarak güvence altına alınmıştır.

  Dünya’da odyoloji ile ilgili ilk gelişmeler 1920’li yıllarda başlamıştır. Dünya’da Odyoloji terimi ilk olarak 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı, odyolojinin tarihsel gelişimini başlatmıştır. Savaş kaynaklı yaralanmaların büyük bir kısmını oluşturan kafa yaralanmaları ve akustik travmalar işitme ve denge bozukluklarının en önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Savaş nedeni ile bu sorundan muzdarip olan hasta sayısının kitlesel boyutlara ulaşması, savaşın son yıllarında işitme kaybının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu alanında faaliyet gösterecek yeni bir mesleğin doğmasına yol açmıştır. İlk olarak, ABD’de, profesyonel meslek elemanları yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuş ve aynı süreci Avrupa ülkeleri takip etmiştir.

  Türkiye’de odyoloji; 1967 yılında Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal tarafından Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne bağlı Odyoloji Ünitesi kurulmasıyla başlamıştır. 1968 yılında Odyoloji Yüksek Lisans Programı ile formal akademik eğitime, 1971 yılında doktora eğitimine başlayan bilim dalında, 1982 yılında ismi “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” olarak değiştirilerek eğitime devam edilmiş, mezunlarına “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans ve Doktora” derecesi verilmeye başlanmıştır. 1968 yılından bu yana yüksek lisans ve doktora programıyla 2011 yılından sonra da 4 yıllık odyoloji lisans programlarından Odyologlar mezun olarak mesleklerini icra etmektedir.

  Türkiye’de Odyologlar, başta Kulak Burun Boğaz olmak üzere, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Psikiyatri, gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu multidisipliner çalışmalarda bağımsız bir meslek olarak yerini almıştır.


Son güncelleme tarihi 23 Kasım 2022 Çar., saat 16:24