Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Biruni Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
  Bölüm Başkanı

  Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bu gün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

  Fizyoterapistler hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan meslek elemanlarıdır. Ayrıca fizyoterapistler, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.

  Günümüzde fizyoterapistler, hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler.

  Programın Vizyonu: Geleceğin dünyasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını yönetebilen ve yenilik katabilen fizyoterapistler yetiştirmek.

  Programın Misyonu: Temel tıp bilimleri sağlam, klinik bilimleri yorumlayabilen, mesleğine ait uygulamaları klinik karar verme becerisi ile kullanabilen proje bazlı çalışmayı bilen, insana ve etik değerlere saygılı, ülkemizdeki diğer Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri ile rekabet edebilen mezunlar vermektir.


Son güncelleme tarihi 23 Kasım 2022 Çar., saat 16:22