Çocuk Gelişimi - Biruni Üniversitesi

Çocuk Gelişimi

  Çocuk Gelişimi


  Prof. Dr. Sevim SAVAŞER
  Bölüm Başkanı

  Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar dünyada 1774’lü yıllara, ülkemizde ise 15.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Çocuk gelişimi ile ilgili ilk eğitim aile ile başlar ardından ilgili kurumlarda devam eder. Bu durumda devreye, çocukların yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı, en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir ortam sağlayan eğitim kurumları girmektedir.

  Çocuk Gelişimi bölümü; Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal) plan yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, temel düzeyde beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir bilim dalıdır.

  Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim ) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

  2014 yılında kurulan, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, güncel bilimsel gelişmeler örnek alınarak çağdaş bir anlayışla oluşturulmuştur. Programın amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir. Hazırlanan eğitim programı 4 yıldır. Öğrenciler, bölüme lise sonrası Lisans Yerleştirme Sınavı TM-3 puanı alarak girmektedirler. Eğitim programı, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler ve klinik çalışmaları kapsamaktadır. Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olanlar “Çocuk Gelişimcisi” ünvanı alarak mezun olacaktır.

  [divider scroll_text=”Başa Dön”]