Hemşirelik (İngilizce) - Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (İngilizce)

  Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
  Bölüm Başkanı

  Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

  Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda, ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir.  Sağlık turizmi alanında İngilizce bilen sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyulmakta ve bu personelin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere güçlü akademik kadrosu, güncel öğretim planı ve uygulamakta olduğu çağdaş eğitim sistemleriyle Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (İngilizce)  açılmıştır.

  Hemşirelik Bölüm (İngilizce) programın amacı;

  • İnsanın değer ve davranışlarını anlayan, yabancı dilde sağlıklı ve hasta birey ile etkili iletişim kurabilen,
  • Sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen,
  • Yabancı dilde sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakım hizmetlerini verebilen,
  • Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında etkin görev üstlenebilen ve yabancı dilde bilimsel literatüre hakim;
  • Yenilikçi, girişken, bütüncül bakım felsefesi ve mesleki etik ilkelere sahip hemşireler yetiştirmektir.

   

  Programın Vizyonu:  Hemşireliğin geleceğine yön veren alanında yetkin, araştırmacı, eğitimci ve lider hemşireler yetiştiren, tercih edilen bir eğitim kurumu olmak.

  Programın Misyonu: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kanıt temelli yaklaşan, eleştirel düşünen, klinik karar verme becerisine sahip, etik ve evrensel değerlere, kültüre duyarlı bakım veren, araştırmacı, lider, bilgi üreten hemşireler yetiştirmektir.


Son güncelleme tarihi 23 Kasım 2022 Çar., saat 16:24