Hemşirelik (İngilizce) - Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (İngilizce)

  Hemşirelik (İngilizce)


   Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT
  Bölüm Başkanı

  Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

  Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda, ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir.  Sağlık turizmi alanında İngilizce bilen sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyulmakta ve bu personelin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere güçlü akademik kadrosu, güncel öğretim planı ve uygulamakta olduğu çağdaş eğitim sistemleriyle Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (İngilizce)  açılmıştır.

  Hemşirelik Bölüm (İngilizce) programın amacı;

  • İnsanın değer ve davranışlarını anlayan, yabancı dilde sağlıklı ve hasta birey ile etkili iletişim kurabilen,
  • Sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen,
  • Yabancı dilde sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakım hizmetlerini verebilen,
  • Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında etkin görev üstlenebilen ve yabancı dilde bilimsel literatüre hakim;
  • Yenilikçi, girişken, bütüncül bakım felsefesi ve mesleki etik ilkelere sahip hemşireler yetiştirmektir.