Dekanın Mesajı - Biruni Üniversitesi

Dekanın Mesajı

    Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Dekan

Günümüzde; teknoloji, sağlık bilimlerindeki gelişmeler, ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörler toplumları ve sağlık gereksinimlerini de etkilemektedir. Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olma ihtiyacı söz konusudur. Sağlık alanında nitelikli insan gücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın tanı, tedavi ve bakım standardını arttıracak şekilde kullanılmasına, hizmeti sunacak hekim, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, odyolog gibi tüm sağlık ekibi üyelerinin iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Alanında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde anahtar öneme sahiptir. Bu amaçla kurulan ve sağlığın her alanında eğitim veren Biruni Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) de yer almaktadır. SABİF; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce), Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik (İngilizce), Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri olmak üzere toplam 14 bölümden oluşmaktadır. Fakültemizde amacımız öğrencilerimize, bilimsel ve sosyal bir ortam sağlayarak bilim insanı olmayı özendirmek, küreselleşen dünyada gelişmiş ülkelerle kıyaslanabilir eğitim programları sunarak, onların tüm dünyada istihdam edilebilmelerine imkân sağlayan donanımlı meslek insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Ülkemizin geleceğini şekillendirmede etkili olacak öğrencilerimizin var olan potansiyellerini daha da güçlendirerek, karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilen, yapıcı ve yaratıcı çözümler üretebilen, yaşamla barışık, sağlıklı, kendine güvenen başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmektir.