Beslenme ve Diyetetik - Biruni Üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik

    Prof. Dr. Fatma ÇELİK
    Bölüm Başkanı

    İnsan kalkınmaya çalışırken kendisi, ailesi ve toplum içinde pek çok problem ile de mücadele etmek durumundadır. İnsanın temel hakları arasında yer alan beslenme, günümüz insanının hayatında doğru uygulamadan uzaklaşıldığında mücadele edilmesi gereken önemli sağlık problemleri arasında farklı boyutlarda yer almaktadır. Artan ve yaşlanan nüfus, mevcut doğal kaynakların etkin kullanılamaması, değişen yaşam tarzları ve standartları, dünyanın doğal kaynaklar bakımından taşıma kapasitesinin aşılması gibi pek çok değişik etken, bu gün sürdürülebilir optimum beslenmeyi daha da önemli hale getirmiştir.

    Diyetetik bilimi ise, özellikle teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde anne karnından son güne kadar her noktada kişinin tıbbi sorunlarının gereği ortaya çıkan beslenme problemlerini klinik uygulamalar ile çözmek veya uygulanan tıbbi tedaviyi desteklemek üzere beslenmenin planlanması, uygulanmasını ve takibini kapsamaktadır.

    “Beslenme ve Diyetetik” programının amacı; Toplumun ihtiyacı olan akademik ve profesyonel gereksinimler doğrultusunda doğa, toplum, insan, sağlık, besin ve beslenme, ekonomi alanlarının kesiştiği noktayı çağdaş, etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda analiz yapıp, sentezleyebilen; Bunların sonucunda tüm insanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarının uygulanması alanında, toplumsal, klinik ve laboratuvar araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek ve danışmanlık yapabilecek eğitimi almış ve beceriyi elde etmiş, ulusal ve uluslararası nitelikte “diyetisyen” yetiştirmektir.


Son güncelleme tarihi 5 Mayıs 2023 Cum., saat 10:51