Ergoterapi - Biruni Üniversitesi

Ergoterapi

  Prof. Dr. Hülya KAYIHAN
  Bölüm Başkanı

  Ergoterapi (Occupational Therapy, İş ve Uğraşı Tedavisi) mesleğinin dünyada 100 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ergoterapi tedavi yöntemi; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek olan insanların, önceden var olan ve herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel yeteneklerini yeniden kazandırmayı amaç edinir.

  Ergoterapi, çeşitli aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamayı amaçlar. Yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS’li kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, tüm yaş gruplarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak, çevresel düzenlemeler yapmak için mesleki uygulamalarda bulunurlar.

  Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Ergoterapistler kişilere fonksiyonel aktiviteler kazandırabilmek amacıyla, gerekirse özel teknikler öğreterek kişilerin kendine bakım, giyinme, yemek yeme gibi becerilerini geliştirmeye çalışır, yardımcı cihaz kullanımına yönelik eğitimler verir. Hastaların ev ve iş yerlerinde gerekli düzenlemeler yaparak güvenli ve en üst düzeyde bağımsız bir yaşam düzeni oluşturmalarını destekler.

  Ergoterapi bölümümüzün amacı, insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve üretken olmalarını sağlayıcı aktivitelerle rehabilitasyon yapan ve bu şekilde yaşam kalitesini arttıran, temel tıp, psikoloji ve ergoterapi bilgilerine sahip ve klinik uygulamalarını yapabilen, yaratıcı, etik kurallara bağlı, araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış meslek elemanları yetiştirmektir.

   Ergoterapi Bölümünden mezun olanlar “ergoterapist” veya ‘İş ve Uğraşı Terapisti’ unvanı alarak mezun olurlar.


Son güncelleme tarihi 23 Kasım 2022 Çar., saat 16:22