Hemşirelik - Biruni Üniversitesi

Hemşirelik

  Prof.Dr.Leman ŞENTURAN
  Bölüm Başkanı

  Dr. Öğr. Üyesi Melis ŞEN YILMAZ

  Bölüm Başkanı

  Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla; bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini içermektedir. Hemşirelik hizmetleri, mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde hemşirelik bakımı sunmak hususlarını kapsar (8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, Sayı: 27515).

  Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2014-2015 eğitim/öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Hemşirelik Bölümü lisans eğitimi süresi dört yıldır ve bölüme sayısal (Matematik ve Fen) puan türü ile burslu, burssuz kız ve erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Eğitim dili Türkçe olup; bölümümüz birinci sınıf programına

  Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, “Hemşirelik Lisans Diploması” derecesi almaya hak kazanırlar.

  Bölümün amacı; insanın değer ve davranışlarını anlayan, etkili iletişim kurabilen, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen, sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakım hizmetlerini verebilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında etkin görev üstlenebilen; yenilikçi, girişken, bütüncül bakım felsefesi ve mesleki etik ilkelere sahip hemşireler yetiştirmektir.

  Bölümün eğitim hedefi; öğrencilerin hemşireliğin temel alanlarına yönelik gerekli bilgi ve becerileri kazanarak, mesleğin tüm uygulama alanlarında sorumluluk alacak düzeyde yetiştirilmesini sağlamaktır.

  Programın Vizyonu: Sağlık üzerinde hemşireliğin etkisini ortaya koyan, nitelikli eğitim ve araştırmalarıyla öncü; yetkin mezunları ile tanınan ve mezunlarının alanda tercih edildiği bir hemşirelik eğitim kurumu olmak.

  Programın Misyonu: Hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında yetkin; eleştirel ve etik düşünen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri mesleğine yansıtabilen, hümanist, birey- aile- toplum sağlığına katkıda bulunabilecek hemşire yetiştirmektir.


Son güncelleme tarihi 1 Şubat 2024 Per., saat 14:37