Vizyon & Misyon - Biruni Üniversitesi

Vizyon & Misyon

    Vizyon & Misyon

Misyon

Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin sağlık gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmek, araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet sunmaktır.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayacak, alanında yetkin ve nitelikli mezunları ile özgün çalışmalar yapan, topluma hizmet sunan, uluslararası kabul gören ve tanınan bir kurum olmaktır.