Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele

Fakültemiz Mezun Buluşması

Fakültemiz Mezun Buluşması

Hemşirelik Haftası Programı

Hemşirelik Haftası Programı

Beyin Fırtınası

Beyin Fırtınası

II.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi

II.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi

Uzaktan Eğitimin Geleceği
Sağlık Bilimleri Eğitimi toplantısını gerçekleştirdik

Uzaktan Eğitimin Geleceği
Sağlık Bilimleri Eğitimi toplantısını gerçekleştirdik

İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Fakültemiz tarafından gerçekleştirildi

İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Fakültemiz tarafından gerçekleştirildi
Duyurular
Etkinlikler
6
Fakültemiz ara sınav takvimi açıklanmıştır
Detaylar
1
Fakültemiz Bölümlerine Arş. Gör. Alımı Sonuç Açıklama
Detaylar
30
Arş. Gör. Alımı Ön Değerlendirme
Detaylar
26
Mentörlük Eğitimine Kabul Edilen Öğrenci Listesi
Detaylar
8
Tek Ders Sınav Müracaatları
Detaylar
12
Sokak Hayvanlarını Koruma Günü Etkinliği
Detaylar
12
Beyin Fırtınası Etkinliği
Detaylar
9
II.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Kongresi
Detaylar
1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Semineri
Detaylar
31
Öğrencisinden Öğretmenine Sorular
Detaylar
Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Detaylar
Güncel Haberler
30
Dr. Öğr. Üyesi Handan TURAN DİZDAR’ın makalesi Q1 seviyedeki bilimsel dergide yayınlanmıştır
7
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dış Paydaş Toplantısı
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Öğrencileriyle Buluştu!
29
Sağlık Bilimleri Fakültemiz Öğrencileriyle Buluştu
18
Akademisyenlerimizin bilimsel makaleleri yayınlanmıştır
16
Madde Bağımlılığı ve Ergoterapi
Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmek; araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet sunmak misyonuyla kurulmuştur.
Alanında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde anahtar öneme sahiptir. Bu amaçla bölüm öğretim planları, alana özgü “Çekirdek Eğitim Programı” doğrultusunda yapılandırılmıştır.
Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri ise, Florya’da yer alan üniversite hastanemiz ve protokol yapılan diğer özel ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.
Biruni Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2500

FAKÜLTE
ÖĞRENCİ SAYISI

80

FAKÜLTE
AKADEMİK KADRO

40+

YILLIK
AKADEMİK TECRÜBE

NEREDEYİZ?
Üniversitemizin konumunu haritada görüntüleyin