Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet coşkusu

İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Fakültemiz tarafından gerçekleştirildi

İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
Fakültemiz tarafından gerçekleştirildi

Öğretim Üyesi - Öğrenci Buluşması
Rektörümüz Prof. Dr. Adnan YÜKSEL ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri öğrencileriyle buluştu

Öğretim Üyesi - Öğrenci Buluşması
Rektörümüz Prof. Dr. Adnan YÜKSEL ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri öğrencileriyle buluştu

Odyoloji Bölüm Etkinliği gerçekleştirildi

Odyoloji Bölüm Etkinliği gerçekleştirildi

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Programı gerçekleştirildi

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Programı gerçekleştirildi

Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi

Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi

Ulusal Ebelik Haftası Programı Gerçekleştirildi
Ulusal Ebelik Haftası Programı Gerçekleştirildi

Ulusal Ebelik Haftası Programı Gerçekleştirildi
Ulusal Ebelik Haftası Programı Gerçekleştirildi

Hemşirelik Haftası Etkinliği gerçekleştirildi

Hemşirelik Haftası Etkinliği gerçekleştirildi

Uzaktan Eğitimin Geleceği
Sağlık Bilimleri Eğitimi toplantısını gerçekleştirdik

Uzaktan Eğitimin Geleceği
Sağlık Bilimleri Eğitimi toplantısını gerçekleştirdik
Duyurular
Etkinlikler
27
Tek Ders Sınav Takvimi
Detaylar
8
“Tek Ders” sınav başvurusu
Detaylar
15
Fakültemiz bütünleme sınavları tarihleri
Detaylar
25
2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Final Sınav Takvimi
Detaylar
18
Fakültemiz Yılsonu Sınavlarına İlişkin Duyuru
Detaylar
12
Sokak Hayvanlarını Koruma Günü Etkinliği
Detaylar
12
Beyin Fırtınası Etkinliği
Detaylar
9
II.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Kongresi
Detaylar
1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Semineri
Detaylar
31
Öğrencisinden Öğretmenine Sorular
Detaylar
Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Detaylar
Güncel Haberler
10
Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet coşkusu
20
Öğrencilerimizden Tübitak Projeleri Başarısı
30
Dr. Öğr. Üyesi Handan TURAN DİZDAR’ın makalesi Q1 seviyedeki bilimsel dergide yayınlanmıştır
7
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dış Paydaş Toplantısı
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Öğrencileriyle Buluştu!
29
Sağlık Bilimleri Fakültemiz Öğrencileriyle Buluştu
Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmek; araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet sunmak misyonuyla kurulmuştur.
Alanında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde anahtar öneme sahiptir. Bu amaçla bölüm öğretim planları, alana özgü “Çekirdek Eğitim Programı” doğrultusunda yapılandırılmıştır.
Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri ise, Florya’da yer alan üniversite hastanemiz ve protokol yapılan diğer özel ve kamu hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.
Biruni Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2500

FAKÜLTE
ÖĞRENCİ SAYISI

80

FAKÜLTE
AKADEMİK KADRO

40+

YILLIK
AKADEMİK TECRÜBE

NEREDEYİZ?
Üniversitemizin konumunu haritada görüntüleyin