HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Makale ismi: Meme kanserinde birincil ve ikincil korunma önlemlerine ilişkin ebe ve hemşirenin rolü. doi:10.5222/jaren.2020.69885

Yazarların isimleri: Cansu Kabacaoğlu, Anita Karaca       

Yayınlandığı derginin ismi: JAREN

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2020, 52(1), 78-83.


Makale ismi:  Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve ebeveynlik tutumları arasındaki ilişki.

Yazarların isimleri: Mine Özcan Sağlamer, Selmin Köse

Yayınlandığı derginin ismi: Sağlık ve Toplum

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:2020/30/1


Makale ismi:  Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal obezite sıklığı ve yeme farkındalık düzeyleri

Yazarların isimleri: Hilal Barışkan, Azime Karakoç Kumsar.

Yayınlandığı derginin ismi: KUHEAD

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2020/17/2


Makale ismi:  Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların umut düzeyleri, semptom kontrolü ve tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi.

Yazarların isimleri: Feride Taşkın Yılmaz, Havva Sert, Azime Karakoç Kumsar, Dilek Aygin, Savaş Sipahi, Ahmet Bilal Genç.

Yayınlandığı derginin ismi: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2020/11/1 


 

Makale ismi:  Türkiye’de Hemşirelik Alanında Üriner İnkontinansla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Yazarların isimleri: 
Semiha Aydın Özkan, Dilek Bilgiç, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi:  ACU Sağlık Bil Derg
Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2019; 10(2):201-210


Makale ismi:  Kanser tanısı konmuş çocuğa sahip olan ebeveynlerin bakım yükleri ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki.

Yazarların isimleri: Selmin Köse, Azime Türköz Arar, Gülay Yıldırım

Yayınlandığı derginin ismi: HEAD.

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:2019/16/4


Makale ismi:  Yoğun Bakımda Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ölüm ve Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları.

Yazarların isimleri: Selmin Köse, Berrin İnal Tunalı, Gülay Yıldırım

Yayınlandığı derginin ismi: Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2019/23/1


Makale ismi:  Tip 2 diyabetli bireylerde algılanan semptom düzeyi ile HbA1c ilişkisi.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz, Seval Gündoğdu.

Yayınlandığı derginin ismi: Cukurova Medical Journal

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2019/44/1


Makale ismi:  Troidektomi sonrası hipoparatiroidizm ve etkileri.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: Balikesir Sağlık Bilimleri Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2019/8/1


Makale İsmi:   Postmenopoz Dönemdeki Kadınlarda Sağlık İnanç Modeli Temelli Kısa Görüşmelerin Osteoporozdan Korunma Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi.

Yazarların isimleri:   Nurcan Kolaç, Ayşe Yıldız,

Yayınlandığı derginin ismi:  STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:  2019;28 (2) , 145-15/ DOI: 10.17942/sted.4363061


Makale ismi:  Fekal inkontinans ve hemşirelik yaklaşımı

Yazarların isimleri: Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: KASHED

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018; 4(1):86-99


Makale ismi:  Aşırı aktif mesaneli bireylerde Pender’in sağlığı geliştirme modeli doğrultusunda planlanan davranışsal tedavi girişimleri

Yazarların isimleri: Gülsen Çayır, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: HSP

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018;5 (3):443-452


Makale ismi:  Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları: 2018 güncelleme

Yazarların isimleri: Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Androl Bul

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018;20:133−137


 

Makale ismi:  Pelvik Organ Prolapsusu ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri

Yazarların isimleri: Gamze Fışkın, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing        

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018; 26(3): 211-218 


 

Makale ismi:  Üniversite Öğrencilerinin Sanal Zorba/Sanal Kurban Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma.

Yazarların isimleri: Selmin Köse, Resmiye Özdilek, Pınar doğan, Sonay Göktaş

Yayınlandığı derginin ismi: İstanbul Journal of Social Sciences.

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:2018/20


 

Makale ismi:  Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Dövme-Piercing Yaptırma Durumlarının Karşılaştırılması. 

Yazarların isimleri: Selmin Köse, Pınar doğan, Sonay Göktaş, Tülin Yıldız

Yayınlandığı derginin ismi: Cukurova Medical Journal.

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018/43/1


Makale ismi:  Pediatrik Transport

Yazarların isimleri: Gizem Çevik, Selmin Köse,

Yayınlandığı derginin ismi: JAREN

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018/4/3


Makale ismi:  Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki.

Yazarların isimleri: Feride Taşkın Yılmaz, Azime Karakoç Kumsar, Selda Çelik.

Yayınlandığı derginin ismi: KUHEAD

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018/15/2


Makale ismi:  Tip 2 diyabetli bireylerde ağız sağlığı ve ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: FNJN Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2018/26/2


Makale ismi:  Adölesanların Kilo Yönetiminde 5210 Beslenme Yönetimi Programının Etkisi.

Yazarların isimleri: Emine Ekici, Ayşe Yıldız

Yayınlandığı derginin ismi:  Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi/Turkish Journal of Diabetes and Obesity 

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:  2018) Cilt 2, Sayı 2 :73-85


Makale ismi:  Gebelikte ilaç kullanımı ve danışmanlık

Yazarların isimleri: Mukaddes Miral, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: HSP

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2017; 4(2):142-148  


 

Makale ismi:  Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörlerinden korunmada hemşirenin rolü.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2017/2/4


 

Makale ismi:  Başarılı İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelerin Yaşadığı Problemler ve Danışmanlık

Yazarların isimleri: Emine Koç, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016; 6(3): 201-206 


 

Makale ismi:  Üriner inkontinansı önlemede doğum ve postpartum döneme yönelik kanıt temelli yaklaşımlar

Yazarların isimleri: Dilek Bilgiç, Şükran Başgöl, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: TAF Preventive Medicine Bulletin

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;15(7):1-8


 

Makale ismi:  Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları sınıflandırılmasında DSM-V kapsamında yapılan değişiklikler

Yazarların isimleri: Rukiye Höbek Akarsu, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Androloji Bülteni

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;18(6):134-137


Makale ismi:  Üniversite öğrencilerinin üreme ve cinsel sağlığa yönelik bilgi düzeyleri

Yazarların isimleri: Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji, Ayşe Karadağ, Kübra Emlik

Yayınlandığı derginin ismi: Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016; 7(3): 83-97


 

Makale ismi:  Kadınlarda Yaşam Biçim Davranışlarının Fertilite Üzerine Etkisi

Yazarların isimleri: Yeliz Kaya, Nezihe Kızılkaya Beji, Yunus Aydın, Hikmet Hassa

Yayınlandığı derginin ismi: DÜ Sağlık Bil Enst Derg

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016; 6(3): 190-196


Makale ismi:  İnfertil Kadınlarda Umutsuzluk ve Depresyon Düzeyi

Yazarların isimleri: Sema Dereli Yılmaz, Nezihe Kızılkaya Beji, Hasan Serdaroğlu

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(3):46-50


 

Makale ismi:  Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Yapılan Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarını Kullanma Durumları

Yazarların isimleri: Şükran Başgöl, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(3):70-6


 

Makale ismi:  İnfertilite Tedavileri Sonrası Gebe Kalan Kadınların Yaşam Kalitesi ve Depresyon Durumlarının İncelenmesi

Yazarların isimleri: İlkay Çavuşoğlu, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(3):77-84


Makale ismi:  Bireylerin İnfertilite Sorununa Yönelik Uyum Düzeyleri

Yazarların isimleri: Dilek Bilgiç, Semiha Aydın Özkan, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(3):51-61


 

Makale ismi:  Fertilite Uyum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Yazarların isimleri: Dilek Bilgiç, Semiha Aydın Özkan, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(3):40-5


 

Makale ismi:  Üriner Semptom Profili’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarların isimleri: Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016; 6(3); 154-160


 

Makale ismi:  Üriner inkontinans tedavisinde önerilen yaşam biçimi uygulamalarına güncel yaklaşım

Yazarların isimleri: Merve Kadıoğlu, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: HSP

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;3(3):201-207


 

Makale ismi:  Obezite ve astım ilişkisi.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz, Nermin Olgun.

Yayınlandığı derginin ismi: Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016/8/1


 

Makale ismi:  Çay, obezite ve kadın.

Yazarların isimleri: Feride Taşkın Yılmaz, Gülbahtiyar Demirel, Azime Karakoç Kumsar.

Yayınlandığı derginin ismi: Çağdaş Tıp Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016/6/1


 

Makale ismi:  Doğumun 1., 2. ve 3. Evresinde Sık Yapılan Uygulamalar ve Kanıt Temelli Yaklaşım

Yazarların isimleri: Şükran Başgöl, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015;1(3):96-106


Makale ismi: Kadınlarda Üriner Semptomları Değerlendirmek için Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri

Yazarların isimleri: Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: J Female Funct Urol

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015; 1-2-3-4:41-5


 

Makale ismi:  Kontinans Hemşirelerinin Gelişen Rollerinin Uluslararası Düzeyde İrdelenmesi

Yazarların isimleri: Şükran Başgöl, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: F.N. Hem. Derg

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015; 23(3): 224-230


 

Makale ismi:  Kadınlarda obezite ve alt üriner sistem semptomları

Yazarların isimleri: Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji

Yayınlandığı derginin ismi: F.N. Hem. Derg

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016; 24(2): 72-79


Makale ismi: Adölesanlar İçin Beslenme Egzersiz Davranışlarını Değerlendirme Ölçüm Aracının Geliştirilmesi, Geçerliliği Ve Güvenilirliği.

Yazarların isimleri: Seher Yurt, Dilşad Save, Ayşe Yıldız

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016;2(1):19-25


 

Makale ismi: Kilolu Adolesanlarda Uygulanan Motivasyon Görüşmelerinin Beslenme Tutumu, Davranışları ve Kilo Üzerine Etkisi,

Yazarların isimleri: Seher Yurt, Ayşe Yıldız

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2016/ 2(1)7-13


 

Makale ismi:  “Evde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Hizmete Yönelik Yaşadıkları: Niteliksel Bir Çalışma”.

Yazarların isimleri: Ayşe Yıldız, Nurcan Kolaç, Gülay Manav

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı:  2016;2(3 ) s: 92-99.


Makale ismi:  Metabolik sendrom ve tip 2 diyabet.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar.

Yayınlandığı derginin ismi: Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015/1/3


Makale ismi:  Tuz tüketimi, kemik sağlığı ve osteoporoz.

Yazarların isimleri: Gülbahtiyar Demirel, Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015/3/1


Makale ismi:  Vitamin D eksikliği hipertansiyon gelişiminde bir risk faktörü mü?

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz, Nermin Olgun.

Yayınlandığı derginin ismi: Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015/4/1


Makale ismi:  Kadınlarda osteoporozun önlenmesinde yeşil çayın yeri

Yazarların isimleri: Gülbahtiyar Demirel, Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: Türk Osteoporoz Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015/21


Makale ismi:  Metabolik sendromlu kadınlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz.

Yayınlandığı derginin ismi: Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2015/12/1


Makale ismi:  Kronik hastalıklarda yaşam kalitesine genel bakış.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz.

Yayınlandığı derginin ismi: ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2014/2/2


Makale ismi:  Kadında metabolik sendromun önemi.

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz.

Yayınlandığı derginin ismi: Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2014/5/8


Makale ismi:  Obezite ve diyabet kanser için bağımsız bir risk faktörü müdür?

Yazarların isimleri: Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz, Yasemin Uslu, Nermin Olgun.

Yayınlandığı derginin ismi: Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu

Yayınlandığı yıl/cildi/sayısı: 2014/6/2

 

 

*Basım yıl, unvanı ve soyad alfabetik olarak sıralanarak listelenmiştir.


X