Acil Yardım ve Afet Yönetimi - Biruni Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi


  Dr. Öğr. Üyesi Tunçay PALTEKİ
  Bölüm Başkanı

  Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Böyle durumlara uygun bilgi, beceri ve uygun teçhizat ile donatılmış sağlık profesyonelleri olaya müdahale etmekte ve hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmaktadır. Afet veya bir başka acil durum olmadığı sürece; ilgili kuruluşların örgütlenmesi ve planlamaların yapılması, eğitim ve tatbikat gerçekleştirilmesi, gerekirse uluslararası destek verilmesi ve yardımların örgütlenmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir. Acil yardım ve afet yöneticisi bütün bu çalışmaları tasarlayan, organize eden, planlayan ve bu alanda bilimsel bilgi üreten kişidir.

  Ülkemizin bulunduğu coğrafyada deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler yanında çevre düzenlemelerindeki eksiklikler nedeniyle insan kaynaklı afetlerde sıklıkla yaşanmaktadır. Dünyada giderek gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar standart hale gelmektedir. Avrupa birliğine uyum gibi uluslararası ilişkiler içinde de “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” modelin ülkemizde uygulanması planlanmaktadır. Bu amaçla nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak benimsenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, AAT (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği), Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümün amacı; hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine sahip uzman kişiler yetiştirmektir.

  Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir.

  [divider scroll_text=”Başa Dön”]