Sosyal Hizmet - Biruni Üniversitesi

Sosyal Hizmet

  Sosyal Hizmet


  Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YEŞİLŞERİT
  Bölüm Başkanı

  Sosyal hizmet; sağlık ve sosyal bilimlerin birlikte çalışma olanağı bulduğu özgün bir disiplin alanı olup her insanın doğuştan değerli olduğunu kabul eden, insan onurunu zedelemeksizin güvenliğini ve gelişmesini sağlayan, eşitlikçi, sosyal yapıları yaygınlaştıran bir meslektir.

  Amacı; Hem bireysel gelişim, hem de genel olarak toplumda sosyal değişimler yaratmaktır.

  Mikro, mezo ve makro düzeyde, insanlar, (Kentli, Köylü, Yoksul, Zengin, Memur, v.s), çocuklar, Kadınlar, Dezavantajlı Gruplar, Tutuklu ve Hükümlüler, Mülteciler Hastalar, Yaşlılar, Gençler, İşçiler, Aileler çalışma alanını oluştururlar.

  Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Bu bağlamda, işi (uğraşı) gruplara ve toplumlara yönelik, koruyucu sosyal politika ve hizmetlerinin planlanması, tahmin edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

  Sosyal Hizmet alanı kişisel ve toplumsal sorunlara ilgi duyan ve kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişilerin ilgisini çekebilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahını amaçlayan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet bölümü, mezunlarının en yaygın olarak iş imkanına sahip olabileceği bir alandır.

  Bu bölümden mezun olanlara ‘Sosyal Hizmet Uzmanı’ unvanı verilmektedir.