Sağlık Yönetimi - Biruni Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

  Sağlık Yönetimi


  Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ

  Bölüm Başkanı 

  Sağlık yönetimi mesleği bir yandan tıp, hemşirelik, eczacılık ve benzeri sağlık bilimleri ile, diğer yandan da işletme yönetimi, iktisat, kamu yönetimi vb. yönetim bilimleri ile ilişkilidir. İyi yetişmiş bir sağlık yöneticisi sağlık ve hastalık, sağlık hizmetleri ve kuruluşları, sağlık sistemleri ve politikaları, sağlık ekonomisi ve sağlık iletişimi, hastane işletmeciliği gibi konularda kendini yetiştirmiş bir kişi olarak tanımlanabilir. Ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi sağlık alanında profesyonel yöneticilere ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu meslekte çok çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır ve eğitimli olmanın yanında deneyimli olmak da avantaj sağlamaktadır.

  Sağlık sistemleri dünyanın en karmaşık ve uzmanlık gerektiren sistemlerinden biridir. Sağlık teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler, sağlık bilgi sistemlerini ayrıcalıklı bir uğraş alanı yapmıştır. Giderek birçok mesleklere, uzmanlık dallarına ve özgün beceri alanlarına ayrıştırılmış hale gelen sağlık hizmetlerinin yönetimi ve bu karmaşık ihtiyaçlara cevap verecek politikaların oluşturulması konusu da profesyonelce yönetim gerektirmektedir.

  Sağlık yönetiminin hem kamu hizmetleri hem de özel hizmetler boyutu bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi ülke çapında hizmet veren devlet kurumlarında profesyonel yöneticilere büyük ihtiyaç vardır. Hizmet kuruluşlarında yönetici olarak görev yapacak meslek mensupları ise hastanelerde, özel sağlık sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten şirketlerde, ilaç şirketlerinde çalışabilmektedir. Bölüm mezunları bu iki ana koldan herhangi birisini kendine uzmanlık alanı olarak seçebilirler.

  Sağlık Yönetimi Bölümünün amacı ülkemizin sağlık hizmetlerinin finansmanında ve sunumunda gerek politika üreten geniş çatılı kurumlar için, gerekse sağlık hizmeti veren işletmeler için ihtiyaç duyulan profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. 

  Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

  [divider scroll_text=”Başa Dön”]