3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi (08 – 10 EKİM 2020) - Biruni Üniversitesi

3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi (08 – 10 EKİM 2020)

  Yayın Tarihi :
  27 Kas 2020 Cuma
  18:29
3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi (08 – 10 EKİM 2020)

  3.ULUSLARARASI & 4. ULUSAL İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ

  (08 – 10 EKİM 2020)

   Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü himayesinde  düzenlenen 3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi 08 – 10 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul ilinde ebelik eğitimi ya da uygulamasında paydaş olan ve İstanbul’da hizmet veren 26 hastane, 9 üniversitenin yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ebeler Derneği, Anadolu Ebeler Derneği, Ebelikte Araştırma Derneğinin organizasyonda yer aldığı kongrede “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Ebelik’’ teması ayrıntılı olarak ele alındı.

  Kongre öncesi üniversitemizde 2 yüz yüze, 2 online olmak üzere; 4 kurs  (Doğum Yönetiminde Rebozo, Suda Doğum, Erken Dönemde Emzirme Desteği, Sistematik Derleme Yapma ve Yayına Hazırlama) yapıldı. Kongre kapsamında 8 yabancı konuşmacı, 37 ulusal konuşmacı, 57 oturum başkanı görev aldı. Kongrede alanlarında uzman, profesyonel, akademisyen kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, değişim ve yeniliklerin tartışıldığı oturumlar ve 10 sözel bildiri oturumu 3 ayrı salonda gerçekleştirildi.

  Uluslararası konuşmacı sunumları 337 kişi izleyici ile gerçekleşti.

  Sözel Bildiri  olarak 74 sunum yapıldı.

   

  Online canlı yayın E-Kongre sistemi üzerinden yapılan E-Kongreye katılım ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

  1. gün ana salonda toplam 480 kişi katılım sağladı. Son gün ise ana salonda toplam izleyici sayısı 576’a ulaştı.

  Salon 1 / 1. gün toplam 73 izleyici, Salon 1 / 2.gün toplam  93 izleyici,

  Salon 2 / 1.gün toplam 67 izleyici,  Salon 2 / 2.gün toplam 56 izleyici

  katılımı ile gerçekleşti.