Dekanın Mesajı – Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

nezihe_beji

Hekimlik ve bakım hizmetlerinin geçmişi ilk insanlara kadar uzanmaktadır. Gün geçtikçe yeni sağlık meslekleri eklenmektedir. Bugün dünyada yaklaşık 80 sağlık mesleği vardır ve bu mesleklerin uzmanlık alanları ile birlikte sayısı 400’ü bulmaktadır. Ülkemizde ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim ile elde edilebilecek yasa ile tanımlı 43 sağlık mesleği vardır.

Biruni Üniversitesi sağlığın her alanında eğitim vermek üzere tasarlanmış bir kurum olduğundan bu yapının içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi de yerini almıştır. Üniversitemiz ülkemizde ilk defa en geniş haliyle toplam 11 bölüm olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Fakültemiz, her birinde ülkemizin önde gelen bilim adamlarının, akademisyenlerin ve sektörde başarı öyküleri yazmış profesyonellerin katkıları ile kısa sürede oluşumunu tamamlamıştır.

Sağlık bilimlerinde ve hizmetlerinde, gelişmiş ülkelerin profesyonelleri takım halinde çalışarak tek başına yapılamayacak işleri başarmaktadır. Takım olmanın yolu da bütünleşik bir yapıdan geçmektedir. Fakültemizde sağlık bilimleri çatısı altında yer alabilecek bütün bölümler bulunmaktadır.

Yarınlara bilim adamı, sağlık hizmetlerine ve endüstrisine donanımlı meslek insanı yetiştirmek, yeni bilgi üretmek ve bu bilgiyi ekonomide kullanmak üzere bu yapı oluşturulmuştur.


X